Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechtelijk beschermde werken uit Wegener Coaching mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Wegener Coaching hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Korte aanhalingen uit artikelen zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden -hoe of welke dan ook- mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren. Wil je een artikel overnemen op jouw eigen website of in een gedrukte publicatie, neem dan contact op met Wegener Coaching.

Verantwoordelijkheid

Wegener Coaching streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de website garanderen. Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Wegener Coaching op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Wegener Coaching stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de website maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Wegener Coaching aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Wegener Coaching.